<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2111779968872845&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Selecting a Weathering Testing Program_landing page

การเลือกใช้เครื่องเร่งสภาวะอากาศระหว่าง QUV หรือ
Q-Sun แบบไหนที่ใช่!?

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 9:30 น.

แสงแดด ความร้อนและความชื้น: ศัตรูตัวฉกาจของวัสดุ
สารเคลือบพลาสติก หมึกพิมพ์ และวัสดุอินทรีย์อื่นๆ ล้วนเผชิญกับภัยคุกคามจากแสงแดด ความชื้น และอุณหภูมิ ปัจจัยเหล่านี้เร่งให้เกิดการเสื่อมสภาพ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ และอายุการใช้งาน

การทดสอบด้วยเครื่องเร่งสภาวะในห้องแล็บ เปรียบเสมือนเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยจำลองสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ช่วยให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสามารถประเมินความทนทานของวัสดุได้ล่วงหน้า

แต่เครื่องทดสอบเร่งสภาวะประเภทไหนล่ะ ที่เหมาะกับคุณ?

งานสัมมนาครั้งนี้ จะช่วยไขข้อสงสัย ด้วยตัวอย่างการทดสอบจริง และเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างเครื่องทดสอบ QUV และ Q-SUN

มาค้นหาคำตอบกันว่า เครื่องทดสอบเร่งสภาวะแบบไหนที่ใช่สำหรับคุณ !

กับงานสัมมนาออนไลน์ฟรี ผ่านการบรรยายภาษาไทย โดยบริษัท เอช.เจ.อุงเคิล (ไทย) จำกัด 

สำรองจองที่นั่ง!